קהל ישראלי מגיב לאמונתו של יהודי משיחי

יעקב דמקני פותח את הלב ומספר על הדרשה שנשא על האמונה בישוע בפני כ-300 גימלאים, יעקב לא צפה את התגובה החריפה שקיבל, כאשר השומעים עזבו את האולם אחד-אחד, יעקב מקבל עזרה ממקום לא צפוי.