יום הכיפורים

‏לימדו אותנו שאם נצום, ‏ואם נדע לחזור בתשובה לפני החברים ‏שחטאנו להם, ‏אולי נקבל את ‏השם שלנו חתום בספר החיים. אבל ‏איפה שהוא עמוק בתוך האדם הפנימי, אנחנו יודעים שצריך להביא קורבן. ‏אז אנחנו משחקים אותה עם תרנגולות ‏וכפרות ומצוות אנשים מלומדה ‏אבל עמוק בנפש הפנימי אנו יודעים שחסר לנו הקורבן. ‏ואלוהים נתן לנו קורבן.
‏ואני קורא לכם אחים ואחיות לבחון את ישוע ‏באורו היהודי, ‏ ‏הקורבן האלוהי, קורבן הפסח. סליחת חטאים אמיתית, לב חדש ורוח חדשה. בדיוק כפי שהבטיחו הנביאים.