תודה לעם ישראל

‏הקבוצה מפפואה הגיעו להגיד ‏המון תודה לעם ישראל שנתן להם את האחד והיחיד, ‏אדוני אלוהים צבאות, אלוהי ישראל. ‏