ישוע ריפא את סתיו מסרטן

עדות מדהימה. יעקב ראה במו עיניו נס רפואה על טבעי שזעזע את האמונה שלו ויזעזע גם את שלכם