“אבל אם מאת האלוהים היא, לא תוכלו להפר אותה”

רבן גמליאל


השנה היא 2018 לבריאת העולם (בערך 1742 לפנה”ס) אלוהים כורת ברית עם אברהם אבינו בה הוא מבטיח לו שכל משפחות האדמה יתברכו דרך זרעו. החותם על ברית זו היא המילה. מאוחר יותר, במעמד הר סיני, אלוהים כורת ברית עם משה רבנו ובני ישראל. הוא נותן להם את החוקים והמשפטים חרוטים על אבן ומייסד את שיטת הקרבת הקורבנות, בין השאר, כחלק מכפרה על חטאים. ערב כניסתם לארץ משה מתנבא על בני ישראל באומרו שהם עתידים להפנות גבם לאלוהים ולעבוד אלוהים אחרים, בכך יפרו את הברית וימיטו על עצמם קללה (דברים ל”א; י”ד-י”ח). שנים לאחר מכן, 1010 לפנה”ס בערך, דוד בן ישי מולך על ישראל ואלוהים כורת איתו ברית נוספת בה הוא מבטיח משיח העתיד לבוא מזרע דוד אשר יסיר את הקללה מישראל (דברי הימים א’ י”ז; י’-י”ד).

חלק 1

בשנים 593-568 לפנה”ס יחזקאל מנבא את היום בו אלוהים יחליף את לב האבן בעם היהודי בלב בשר וישים בהם רוח חדשה (יחזקאל ל”ו). בין השנים 597-587 לפנה”ס, הנביא יואל מנבא את היום בו אלוהים ישפוך את רוחו על כל בשר (יואל ב’). אך בולטת מכולן היא נבואת ירמיה, בין השנים 627-588 לפנה”ס, בה מובטחת לישראל ברית חדשה (ירמיה ל”א; ל”א-ל”ד). בברית זו אלוהים מצהיר שיכתוב את תורתו על לב האנשים ולא יצטרכו ללמד אחד את השני דעת אלוהים כי כולם ידעו אותו, קטנים וגדולים כאחד. בנוסף מבטיח אלוהים בברית זו את סליחת החטאים.

Cartoon Sec 2

שנים קדימה, בשנת 28 לספירה, בארץ ישראל אשר תחת שלטון רומי מתחילה קבוצת אנשים ללכת אחרי יהודי מנצרת הקרוי ישוע. אנשים יהודים המנהלים אורח חיים יהודי, תורני נכון לאותה תקופה. מספרם מוערך כ20-30 אלף והם נוהגים להתאסף בירושלים. הם מאמינים ומלמדים כי ישוע זה הוא המשיח המובטח לישראל ובו נתקיימו כל הנבואות המשיחיות בתנ”ך כגון: הוא נולד בבית-לחם (מיכה ה’; ב’), הוא מזרע דוד (ישעיה ט’; ו’), עליו הכריז אלוהים “בני אתה” (תהילים ב’; ז’), שלושים שקלי כסף שולמו לזה שהסגירו לכהנים בהם נקנה שדה היוצר (זכריה י”א’; י”ב-י”ג), ידיו ורגליו נפצעו (תהילים כ”ב; י”ז)*, במותו היה הקורבן לסליחת החטאים של עם ישראל (ישעיה ל”ג) והוא קם לתחייה (תהילים ט”ז; י’).עדויות * כמעט בכל כתבי היד הסטנדרטים של ימי הביניים (המכונים כתבי המסורה) כתוב “כארי ידי ורגלי”. “על פי רש”י המשמעות היא “כאילו הם מדוכאים בפי ארי”, בעוד שפרשנות מצודת דוד היא: “ישברו יד י ורגלי כמו הארי המשבר עצמות הנטרף בפיו”. לפיכך, הדימוי ברור: אריות אלא אינם מלקקים את הידים והרגלים אלא קורעים לתוכם! בהתחשב בשפה המטפורית של הפסוקים הסמוכים (ראה פסוקים יג-כב), זו תמונה חדה של אריות טורפים המתארת באופן גרפי את הייסורים והכאב הגופני הגדול של הסובל.
בכתבי יד בנוסח המסורה מתקופת ימי בניים הנחשבים לכתבי יד אמינים בקרב היהודים המילה “כארי” (המופיעה כמעט בכל כתבי המסורה) כתובה כ-”כארו” או כ-”כרו”. (חכמים יהודים מאמינים שמילה זו משמעה “לחפור” או “לנקב”); התרגום היהודי העתיק ביותר שיש לנו היום (תרגום השבעים) תרגם את המילה כדקרו. גם כתבי היד היהודים העתיקים ביותר (ממגילות ים המלח) מכילים את המילה “כארו” ולא “כארי”.


Cartoon Sec 3

עדויות היסטוריות מראות כי באותה התקופה בירושלים מספר היהודים המאמינים בישוע הולך וגדל, הם הופכים לקבוצה בולטת בנוף הרוחני היהודי. בראותם זאת הפרושים והצדוקים, בעלי הסמכות הדתית בארץ, הם מתחילים לרדוף את המאמינים היהודים מפיצי בשורת ישוע שנקראים שליחים ומתכננים להרגם. בכיר מהפרושים, רבן גמליאל שמו, מגיב על כך: “עַתָּה אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, חִדְלוּ מִן הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה וְהַנִּיחוּ לָהֶם, כִּי הָעֵצָה אוֹ הַפְּעֻלָּה הַזֹּאת תּוּפַר – אִם מֵאֵת בְּנֵי אָדָם הִיא. אֲבָל אִם מֵאֵת אֱלֹהִים הִיא, לֹא תּוּכְלוּ לְהָפֵר אוֹתָהּ פֶּן תִּמָּצְאוּ נִלְחָמִים בֵּאלֹהִים!” אולם, הרדיפות נגד היהודים המשיחיים בירושלים ממשיכות והם נמלטים ומתפזרים ברחבי יהודה ושומרון כשהם מפיצים את ברית ישוע המשיח בקרב אזרחי ישראל.

Cartoon Sec 4

חלק מהאמונה של היהודים המשיחיים הוא כי רצון אלוהים להושיע כל אדם, את היהודי וגם את הלא יהודי כשם שהתנבא ישעיה (ישעיה מ”ט; ו’), והם יוצאים להפיץ את אמונת ישוע המשיח בגויים. שאול השליח שהיה תלמידו של רבן גמליאל, הופך למאמין מסור לברית ישוע ומשמש כלי מפתח בהפצת תורת ישוע בעמים שסביב לארץ ישראל. שאול מלמד כי גוי אשר בא בברית ישוע אינו חייב להימול ולהפוך ליהודי והוא יכול להאמין ולעבוד את אלוהי ישראל כגוי. ראשוני הגויים נוטשי עבודת האלילים לטובת אלוהי ישראל הם מקיסריה ואנטיוכיה שבדרום טורקיה. השפה הרווחת בעולם היא יוונית והמאמינים בישוע נקראים “כריסטיאנים” שפירושו: משיחיים.

Cartoon Sec 5

השנה היא 70 לספירה, זמן קצר לפני חורבן בית שני. בארץ מתקיימים במקביל חמישה פלגים מרכזיים ביהדות: הפרושים, הצדוקים, האיסיים, הקנאים והמשיחיים. בתוך הפלג הפרושי שולטות שתי אסכולות, בית שמאי ובית הלל. הם שולטים על בתי הכנסת וביניהם מחלוקות הלכתיות רבות. המרד הגדול פורץ ובעקבותיו נהרגים יהודים רבים על ידי הרומאים ושלושת הפלגים: הצדוקים, האיסיים והקנאים מושמדים כליל. מתוך פחד מפעולות תגמול מצד רומי, מחליט בית הלל להיכנע לשלטון הרומי בתנאי שינתן לו השלטון על העם היהודי. המשא ומתן נחתם ובית הלל מקים את הסנהדרין ביבנה. בית שמאי מתנגדים למהלך של בית הלל ומצטרפים לקנאים. בכך חורצים את גורל עצמם כגורל הקנאים.
כך שלאחר המרד הגדול נותרים שני פלגים ביהדות: הפרושים – בית הלל והמשיחיים – היהודים המאמינים בישוע המשיח.


Cartoon Sec 6

בשנים 130-135 לספירה קם צבא יהודי בהנהגתו של בר כוכבא למרד יהודי נוסף על רומי. רבי עקיבא, בן למשפחה שהתגיירה, הופך לדמות מרכזית בהנהגה הפרושית ולימים יחשב לאחד מאבות היהדות הרבנית. הוא מכריז על שמעון בר כוכבא משיח וזאת כדי לעודד את העם ללכת אחריו למרד. היהודים המשיחיים מסרבים להצטרף לצבא המרד כי הם מתנגדים להצהרת רבי עקיבא, שכן על פי אמונתם המשיח הוא ישוע ולא בר כוכבא. בר כוכבא מובס וצבאו נרמס תחת ידה החזקה של רומי. רבי עקיבא מבין שהוא טעה וחוזר בו מהכרזת משיחיותו של בר כוכבא, דבר שעל פי ההגדרה התנכי”ת מקנה לו תואר של נביא שקר. בעקבות סירובם של היהודים המשיחיים לשתף פעולה במרד מחליטה ההנהגה הפרושית על הוצאת הפלג היהודי משיחי מהדת היהודית והגדרתם כבני דת אחרת.
רבים מהיהודים המשיחיים נאלצים לעזוב את הארץ ולהשתכן בארצות השכנות, דבר שמגביר את התפוצה של תורת ישוע המשיח והאמונה באלוהי אברהם יצחק ויעקב בקרב הגויים. רבים מן הגויים נוטשים את עבודת האלילים ומתחילים לעבוד את אלוהי ישראל.


Cartoon Sec 7

כיום ישנם כעשרים אלף מאמינים בישוע החיים בארץ שמעולם לא איבדו ולא התכחשו לזהותם היהודית. במבחן השנים ניתן לומר שהאבחנה של רבן גמליאל הוכחה כנכונה – אם מאלוהים הדבר, לא ניתן לעצור את זה.

Cartoon Sec 8

BGBG